John Baliol, ble konge 1292 etter at titulærdronningen Margrete, «piken fra Norge», var død 1290. Han støttet Frankrike mot sin lensherre, Edvard 1 av England, men tapte 1296 slaget ved Dunbar, og ble tatt til fange.