Crofters, kalles småbønder, særlig leilendinger på åremål, i de skotske høyland. De var tidligere utbredt over en stor del av Skottland, og utgjør ennå flertallet av befolkningen bl.a. på Hebridene, Orknøyene og Shetland. Inntil 1745 hadde de jorden i felleseie med de gamle klanhøvdinger. Da den føydale ordning etter skottenes siste nasjonale reisning forsvant, tok klanhøvdingene jorden til eie og behandlet dem som leilendinger eller fordrev dem fra all god jord, som ble lagt ut til beite for sauene, fordi ullen med storindustriens oppkomst kom i høy pris. I begynnelsen av 1880-årene oppstod en bevegelse for å bøte på den overlast og urett småbøndene hadde lidt, og 1884 ble Highland Land Law Reform Associationgrunnlagt. Den fikk snart stor innflytelse, og det kom etter hvert en rekke lover om jordens overgang til livsfeste på rimelige vilkår, eller til selveie etter forbilder i den irske jordlovgivning.