Archibald Douglas, skotsk adelsmann. Gift med Jakob 4s enke Margaret Tudor. Regent for Jakob 5 fra 1514, ble 1528 fordrevet til England; kom tilbake 1543 etter Jakob 5s død og ble gjeninnsatt i sine verdigheter og godser.