Archibald Campbell, 9. jarl av Argyll, 1629–85, sønn av ovennevnte, hørte derimot hele tiden til Karl 2s trofaste, og fikk både tittelen og det beslaglagte familiegods tilbake. Som ivrig protestant kom han senere i strid med Karl 2s bror, hertugen av York, ble dødsdømt som forræder, men reddet seg til utlandet, tok parti for kongsemnet hertugen av Monmouth, ledet det uheldige innfallet i Skottland 1685, ble fengslet og henrettet i Edinburgh.