George Buchanan, skotsk humanist og reformator. Studerte og underviste bl.a. ved universitetet i Bordeaux, der han var Montaignes lærer. Buchanan var tilhenger av reformasjonen, og satt en tid i inkvisisjonens fengsler; der oversatte han Salmenes bok til latin. Kom hjem til Skottland 1561 og var bl.a. lærer for Maria Stuart, som han senere tok parti mot. Lordseglbevarer 1570–78. Han utgav mange verk på latin, bl.a. De Iure Regni apud Scotos dialogus (1579) og Rerum Scoticarum historia (Skottlands historie, 1582).