Archibald Campbell var 8. jarl og fra 1641 1. marki av Argyll. Han var forsvarer av Skottlands kirkelige og nasjonale friheter. Campbell sluttet seg til parlamentet under dets strid med kongen. Etter kongens henrettelse støttet han likevel en tid kongesønnen prins Karl, men forsonte seg igjen med Cromwell da Karl led nederlag. Dette kostet ham livet da Karl kom på tronen ved restaurasjonen.