Alexander Leslie, skotsk hærfører og politiker. Gikk i svensk tjeneste 1605 og deltok i trettiårskrigen, 1636 svensk feltmarskalk og sjef for Weserhæren. Leslie var en ivrig presbyterianer, og da Karl 1 ville innføre den episkopale kirke i Skottland, drog han hjem 1638 og ledet skottene i krigene mot Karl til freden i 1641. Under borgerkrigen førte han de skotske hjelpetroppene på Parlamentets side. Under skottenes kriger mot Oliver Cromwell var han formelt øverstkommanderende, ble tatt til fange av Cromwell 1651, men ble frigitt på forbønn av dronning Kristina av Sverige og trakk seg så tilbake som politiker.