Sveits’ franskspråklige litteratur

Sveits har fire offisielle språk: tysk, fransk, italiensk og retoromansk, og landets litteratur omfatter tekster som er skrevet på disse fire språkene. Det er også et betydelig omfang av dialektdiktning, særlig i de tyskspråklige områdene. Begrepet nasjonallitteratur er dermed problematisk for Sveits. Samtidig er de fleste forfatterne opptatt av problemstillinger relatert til Sveits, og de orienterer seg mot de litterære strømningene i de andre land hvor det snakkes tysk, fransk og italiensk. Hele artikkelen