Sveits har fire offisielle språk: tysk, fransk, italiensk og retoromansk, og landets litteratur omfatter tekster som er skrevet på disse fire språkene. Det er også et betydelig omfang av dialektdiktning, særlig i de tyskspråklige områdene.Begrepet nasjonallitteratur er dermed problematisk for Sveits. Samtidig er de fleste forfatterne opptatt av problemstillinger relatert til Sveits, og de orienterer seg mot de litterære strømningene i de andre land hvor det snakkes tysk, fransk og italiensk.Det fins en felles forfatterforening, AdS, som står for Autoren und Autorinnen der Schweiz, Autrices et Auteurs de Suisse, Autrici ed Autori della Svizzera og Auturas ed Auturs de la Svizra.Nedenfor er de ulike tradisjonene, tysk, fransk, italiensk og retoromansk, beskrevet for seg.. Hele artikkelen

Ny artikkel