Kunstmusikk er musikk som er skapt av yrkesmusikere og komponister, har et historisk opphav knyttet til makthavere og kulturelle eliter og er etablert som en sjanger atskilt fra folkemusikk og populærmusikk. Kunstmusikk er primært rettet mot å oppleves på en konsert eller et annet formelt arrangement der lytting til musikken står i sentrum. Musikken anerkjennes som et selvstendig kunstnerisk uttrykk, selv om den også kan inngå i sosiale og rituelle sammenhenger.Kunstmusikk videreføres hovedsakelig gjennom formalisert opplæring ved kultur- og utdanningsinstitusjoner eller gjennom et etablert mester-lærling forhold. Hele artikkelen