Forfattere i romersk litteratur

Fagansvarlig

Tor Ivar Østmoe

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 4 artikler: