Romerrikets litteratur

Fagansvarlig

Tor Ivar Østmoe

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 2 kategorier:

  1. Forfattere i romersk litteratur
  2. Verk i romerrikets litteratur

Inneholder 89 artikler:

O

  1. Ovid