Teater er en kunstnerisk uttrykksform hvor skuespillere framfører en forestilling for publikum. Teater forutsetter at både utøver og tilskuer er til stede under framføringen, mens beslektede former som hørespill, TV-drama og film er basert på opptak av framføringen. Teater baserer seg gjerne på et nedskrevet skuespill, men det finnes også teater som har andre utgangspunkt enn tekst, for eksempel improvisasjonsteater. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Internasjonale teaterregissører og scenografer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt