Aleksandr Tajrov, russisk sceneinstruktør. I bevisst motsetning til realismen på scenen søkte han frem mot en mer abstrakt spillestil. Han øvde stor innflytelse på sovjetisk (og tysk) teater i 1920-årene. Da realismen senere ble et offisielt program i Sovjetunionen, måtte han oppgi sitt formalistiske teatersyn.