Karl Ernst Herrmann, tysk scenograf. På Schaubühne i Berlin har han hatt viktige scenografioppgaver for regissører som Luc Bondy og Peter Stein. For Stein har han bl.a. scenografert Shakespeare's Memory i 1976 og Botho Strauss' Groß und Klein i 1978; for Bondy Strauss' Kalldewey Farce i 1982. Han har også hatt operaoppgaver i Brussel. Det tablåaktige, med momenter fra postmodernisme og kabaret, har stått sentralt i hans arbeider, noe som har gjort ham til en av de mest sentrale scenografer både i tysk og europeisk teater.