Kalle Holmberg, finsk regissør. Holmberg har bakgrunn fra Finlands statlige teaterskole, der han også var rektor 1968–71. Han har vært tilknyttet flere finske teatre. Han har også arbeidet som fjernsynsregissør, og fikk Prix Italia 1983 for fjernsynsfilmen Järntid, etter det finske nasjonaleposet Kalevala, basert på en oppsetning med KOM-teatteri. I Norge vakte hans oppsetning av Aleksandr Pusjkins Boris Godunov ved Nationaltheatret 1991 debatt på grunn av måten han aktualiserte stoffet på i det sceniske.