Peter Oskarson, svensk teaterleder og regissør. Var tilknyttet Skånska Teatern i Landskrona 1973–82, og ble deretter sjef for det nystartede Folkteatern i Gävleborg 1982–87. Han har stått i spissen for en vital nyorientering innen svensk institusjonsteater. Impulser fra teaterantropologi og prosjektteater kombinert med forsøk på å redefinere folketeaterbegrepet resulterte i den sterkt roste prosjektoppsetningen Den stora vreden 1988. I 1989 fulgte et nytt prosjekt, den folkelige Hamlet-bearbeidelsen Amledo. Fra 1994 kunstnerisk leder for Orionteatern i Stockholm.