Wilfried Minks, tysk scenograf. Ved Bremer Stadttheater samarbeidet han fra midten av 1960-årene med regissører som Peter Stein, Peter Zadek og Klaus Michael Grüber. Han var påvirket av nye retninger i billedkunsten, og var en av de første som laget installasjonsaktige scenografiløsninger, bl.a. en øy av sand til Grübers oppsetning av Shakespeares Stormen. Han viste hvordan billedkunsten har en selvstendig rolle å spille i teaterarbeidet, ikke underordnet regiarbeidet. På den måten foregrep han mye av utviklingen i 1970- og 1980-årenes teater. Han har også arbeidet som regissør.