Eva Lundgren

Faktaboks

Eva Lundgren
Født
24. november 1947, Flekkefjord
Eva Lundgren
Eva Lundgren
Av .

Eva Lundgren er en norsk religionsviter og kjønnsforsker. Hun har doktorgrad i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 1985, og var fra 1993 til 2011 professor i sosiologi ved Uppsala universitet. Hun er kjent for begrepet om «normaliseringsprosessen», som viser til at mishandlede kvinner gradvis inntar mannens perspektiv og finner seg i sin situasjon.

I Sverige ble Lundgren og hennes kolleger utover 1990-tallet en faglig premissleverandør for kvinnebevegelsens arbeid for å bekjempe vold mot kvinner. Dette samarbeidet fikk etter hvert også innflytelse på den nasjonale likestillingspolitikken. Lundgren ble som en av flere forskere og kvinnesaksaktivister intervjuet i den kontroversielle dokumentaren «Könskriget», som ble sendt på SVT i 2005. Dokumentaren handlet om svensk radikalfeminisme, og var særlig kritisk til forskning som analyserte menns vold mot kvinner i lys av feministisk teori om patriarkalsk dominans. Lundgren hadde i flere år forsket på systematiske overgrep mot kvinner og barn i kristenfundamentalistiske miljø. Det var særlig Lundgrens uttalelser om utbredelsen av seksuelle og rituelle overgrep mot kvinner som ble kritisert, og førte til en omfattende mediedebatt. Overgrepene ble betegnet som rituelle fordi de fant sted i kristenfundamentalistiske miljø. Denne praksisen ble også satt i sammenheng med satanisme.

I ettertid ble dokumentaren felt i presseetisk råd for tendensiøs klipping og dårlig kildegjengivelse. Det ble likevel nedsatt en komité ved Uppsala universitet som i kjølvannet av «Könskriget» skulle granske anklagene mot Lundgren om uhederlig forskning og fabrikkering av intervjuer. Lundgren ble frifunnet for uhederlig forskning, men deler av granskningskomiteen kritiserte samtidig Lundgren for ikke å ha empirisk støtte for sine generaliseringer. De savnet også diskusjon av alternative fortolkninger av datamaterialet. Lundgrens forskning på vold mot kvinner, særlig omfanget og utbredelsen av volden, har fortsatt å være omstridt. På den ene siden hevder støttespillere at kritikken mot henne, særlig dokumentaren «Könskriget», må sees i lys av en antifeministisk agenda i svensk offentlighet. På den andre siden mener kritikere at hennes forskning på rituelle overgrep og vold mot kvinner fra en kristen og religiøs kontekst i for stor grad har blitt generalisert til å forklare og belyse kvinners utsatte posisjon i samfunnet mer generelt.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Ivan Olsen

I omtalen av TV-programmet "Könskriget", heter det:

"I ettertid ble dokumentaren felt i presseetisk råd for tendensiøs klipping og dårlig kildegjengivelse. "

Dette er temmelig upresist.

Programmet ble anmeldt til "Granskningsnämnden för radio och TV". Nemnda behandler utelukkende klager på programinnhold i Sveriges Radio, Sverige Television, Utbildningsradion og TV4. Dessuten driver nemnda tilsyn med andre kringkasteres overholdelse av reklamelovgivning.

Nemnda overser ikke pressen eller presseetikk generelt, og er et offentlig forvaltningsorgan, ikke hva vi vanligvis betegner som et "råd".

Fellelsen av programmet "Könskriget" dreide seg utelukkende om en sekvens i det første av to programmer. Fellelsen dreide seg om det vi i Norge vanligvis omtaler som "retten til samtidig imøtegåelse", fordi to kvinner som ble omtalt ikke ble kontaktet for kommentar til en helt spesiell historie de hadde spilt en rolle i. En slik mangel på imøtegåelse rammes av bestemmelser om "partiskhet" som inngår i nemndas mandat. Fellelsen omtaler meg bekjent verken "tendensiøs klipping" eller "dårlig kildegjengivelse".

Verken klagen eller fellelsen hadde meg bekjent noen relevans for de delene av programmet som omtalte Lundgren.

I det samme avsnittet knyttes Uppsala universitets granskning av Lundgrens forskning direkte til det omtalte TV-programmet.

I omtalen av resultatet av universitetets granskning, benyttes ordet "frifinnelse", som om Lundgren var tiltalt i en rettssak. Jeg mener å huske at granskningen verken "dømte" eller "frifant" Lundgren, men slo fast at data og bakgrunnsmateriale for forskningen ikke kunne fremlegges, og at granskningen derfor ikke kunne fastslå om Lundgrens publiserte funn hadde dekning i dokumenterbare data og bakgrunnsmateriale.

Det har vel vært flere kontroverser rundt Lundgrens forskning, både i Norge og Sverige, og jeg finner det ikke unaturlig at SNLs artikkel berører disse kontroversene. Allikevel forekommer framstillingen meg å være tendensisøs, påfallende dramatiserende og i for liten grad bygget på etterprøvbare kilder.

skrev Reidar Schei Jessen

Hei,

Takk skal du ha for tilbakemelding. Vi noterer oss dine tilbakemeldinger i arbeidet med artikkelen. Den nye versjonen er basert på grundige undersøkelser. Den kompliserte saken som du viser til har mange ulike aspekter, og det er mange detaljer som kan være av interesse å ha med. Likevel er vi som leksikon nødt til å gjøre et redaksjonelt utvalg av hva som er mest relevant, altså hvilke nyanser som er av mest betydning.

Mvh,
Reidar Schei Jessen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg