Markedsplasskonsesjon, konsesjon tildelt etter energiloven kapittel 4 for å drive fysisk omsetning av elektrisk energi. Slik konsesjon innehas i dag av Nord Pool Spot AS.