Elsertifikatloven er en norsk lov som regulerer elsertifikater. Elsertifikater er en norsk/svensk støtteordning for produksjon av strøm fra fornybare energikilder. Ordningen er finansiert av strømkundene, ved at kostnaden for elsertifikat er lagt inn i strømprisen.

Faktaboks

Fullt navn
Lov om elsertifikater
Kortnavn
Elsertifikatloven
Trådt i kraft
01.01.2012
Lovdata-ID
NL/lov/2011-06-24-39

Bakgrunnen for loven var ønsket om å skape økonomiske insentiver til utbygging av mer produksjon av elektrisk kraft fra fornybare energikilder, som vannkraft, vindkraft og solkraft. Man innså at uten insentiver ville utbyggingsvolumet blitt langt mindre. Sverige har hatt et elsertifikatsystem fra 2003. Gjennom elsertifikatloven har Norge og Sverige hatt et felles system fra 2012, da elsertifikatloven trådte i kraft.

Lovens innhold

Loven etablerer et nytt produkt – elsertifikater – og markedet elsertifikater skal omsettes i. Handel med elsertifikater skal stimulere til økt produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder.

Loven angir kravene for å motta elsertifikater og plikten til å kjøpe dem. Omfanget av elsertifikatplikten tilsvarer den pliktiges beregningsrelevante mengde elektriske energi i det enkelte år, multiplisert med elsertifikatkvoten (forholdstallet) som er fastsatt for det samme året.

Elsertifikatkvoten fastsettes årlig. Annet hvert år kan det foretas en mer grunnleggende justering. Det er også lagt opp til et system med såkalte kontrollstasjoner for koordinering med Sverige av justeringer.

Det er etablerert et eget register – elsertifikatregisteret – som også kalles Norwegian Energy System Certificates (NECS). Registeret administreres av Statnett og er obligatorisk for aktørene i elsertifikatmarkedet. Her registreres utstedelse, omsetning, pantsettelse og annullering av elsertifikater.

Historikk

Bakgrunn

Bakgrunnen for loven var ønsket om å skape økonomiske insentiver til utbygging av mer produksjon av elektrisk kraft fra fornybare energikilder, som vannkraft, vindkraft og solkraft. Man innså at uten insentiver ville utbyggingsvolumet blitt langt mindre. Elsertifikatordningen startet opp i 2012 og skal vare frem til 2035. Systemet er åpent for produksjon som settes i drift før 2021.

Nytt med loven

Elsertifikatloven var en nyvinning da loven trådte i kraft i 2012, uten forløpere i Norge. I Sverige hadde man imidlertid hatt et slikt system siden 2003. Gjennom elsertifikatloven har Norge og Sverige hatt et felles system fra 2012, da elsertifikatloven trådte i kraft.

Lovendringer

Loven har blitt endret noe etter vedtagelsen i 2011:

  • 2015 – i forbindelse med første kontrollstasjon
  • 2017 – justering av kvoter
  • 2020 – innføring av nytt sanksjoneringsregime med tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg