Atomulykke, i lov om atomenergivirksomhet 12. mai 1972 definert som «en hending som forårsaker atomskade eller en rekke hendinger som har samme opphav og forårsaker atomskade». Se for øvrig atomansvar.