vannfallrettighetsloven

Artikkelstart

Vannfallrettighetsloven er en lov som regulerer rettighetene til store norske vannfall. Formålet med loven er å forvalte vannkraftressurser til det beste for allmennheten. Dette sikres i loven gjennom offentlig eierskap.

Faktaboks

Også kjent som

industrikonsesjonsloven, før lovendring i 2017

Loven etablerer ordning med konsesjon som vilkår for erverv av vannfall med en viss kapasitet. Det er bare det offentlige som kan gis konsesjon, men man kan ha private minoritetseiere. Konsesjonene har ingen tidsbegrensning.

Loven har bestemmelser om hjemfallsrett for vannfall ved utløpet av tidligere gitt konsesjonsperiode. Loven har også regler om konsesjonsvilkår, forkjøpsrett for det offentlige og overdragelser av vannfall som er gitt konsesjon.

Loven ble vedtatt 14. desember 1917 og het fram til 2017 Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven). De største innholdsmessige endringene i nyere tid skjedde i 2008.

Konsesjon

Overdragelse av vannfall som kan gi mer enn 4000 naturhestekrefter (tilsvarer ca. 2,9 MW) ved utbygging krever konsesjon.

Konsesjon kan etter 2008 bare gis til statsforetak, kommuner og fylkeskommuner, eller datterselskaper av disse. I slike selskaper aksepteres privateide minoritetseiere, som maksimalt kan ha samlet 1/3 av aksjene og stemmene.

Overdragelse

Overdragelse av vannfall som har fått konsesjon, kan etter 2008 bare skje til offentlige foretak, som nevnt ovenfor.

Staten har forkjøpsrett ved overdragelser.

Tidsbegrensning

Fra 2008 gis konsesjon uten tidsbegrensning. Eldre konsesjoner meddelt private har gjennomgående en konsesjonsperiode på 40 år. Disse bestemmelsene gjelder fortsatt.

Hjemfall

Loven har bestemmelser om hjemfall, men de er bare aktuelle for eldre tidsbegrensede konsesjoner.

Økonomiske ordninger

Loven har opprettet flere økonomiske ordninger til gunst for vertskommuner og -fylkeskommuner, som konsesjonsavgift, konsesjonskraft og næringsfond.

Leie

Det er åpnet for at eier av et utbygd, konsesjonspliktig vannfall kan inngå avtaler for opp til 15 år om leie eller drift av vannkraftverket.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg