Vannfallrettighetsloven er en norsk lov som regulerer rettighetene til store norske vannfall. Formålet med loven er å forvalte vannkraftressurser til det beste for allmennheten. Dette sikres i loven gjennom offentlig eierskap.

Faktaboks

Fullt navn
Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall mv.
Kortnavn
Vannfallrettighetsloven
Også kjent som

industrikonsesjonsloven, før lovendring i 2017

Lovdata-ID
NL/lov/1917-12-14-16

Loven etablerer ordning med konsesjon som vilkår for erverv av vannfall med en viss kapasitet. Det er bare det offentlige som kan gis konsesjon, men man kan ha private minoritetseiere. Konsesjonene har ingen tidsbegrensning. Loven har bestemmelser om hjemfallsrett for vannfall ved utløpet av tidligere gitt konsesjonsperiode. Loven har også regler om konsesjonsvilkår, forkjøpsrett for det offentlige og overdragelser av vannfall som er gitt konsesjon.

Forgjengeren til vannfallrettighetsloven var det som ble kalt panikkloven fra 1906. Dette var en midlertidig konsesjonslov som sterkt innskrenket muligheten for fritt erverv av vannfallrettigheter i Norge. Bakgrunnen for dette var den store interessen hos utenlandske kapitalinteresser for å kjøpe vannfallrettigheter fra lokale grunneiere i Norge. Målet med lovgivningen var å sikre at lokal kraftutbygging kom inn under nasjonal kontroll. Industrikonsesjonsloven, som i dag heter vannfallrettighetsloven, erstattet i 1917 panikkloven, og fullførte etableringen av de mekanismene som skulle sikre dette.

Lovens innhold

Konsesjon

Overdragelse av vannfall som kan gi mer enn 4000 naturhestekrefter (tilsvarer ca. 2,9 MW) ved utbygging krever konsesjon.

Konsesjon kan etter 2008 bare gis til statsforetak, kommuner og fylkeskommuner, eller selskaper kontrollert av en av disse eller flere av disse i fellesskap. I slike selskaper aksepteres privateide minoritetseiere, som maksimalt kan ha samlet 1/3 av aksjene og stemmene.

Overdragelse

Overdragelse av vannfall som har fått konsesjon, kan etter 2008 bare skje til offentlige foretak, som nevnt ovenfor.

Staten har forkjøpsrett ved overdragelser.

Tidsbegrensning

Fra 2008 gis konsesjon uten tidsbegrensning. Eldre konsesjoner meddelt private har gjennomgående en konsesjonsperiode på 40 år. Disse bestemmelsene gjelder fortsatt.

Hjemfall

Loven har bestemmelser om hjemfall, men de er bare aktuelle for eldre tidsbegrensede konsesjoner.

Økonomiske ordninger

Loven har opprettet flere økonomiske ordninger til gunst for vertskommuner og -fylkeskommuner, som konsesjonsavgift, konsesjonskraft og næringsfond.

Leie

Det er åpnet for at eier av et utbygd, konsesjonspliktig vannfall kan inngå avtaler for opp til 15 år om leie eller drift av vannkraftverket.

Historikk

Loven ble vedtatt i 1917 og het fram til 2017 Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven).

De største innholdsmessige endringene i nyere tid skjedde i 2008. De viktigste endringene var oppdatering av formålsbestemmelsen, regulering av indirekte erverv gjennom kjøp av aksjer i selskap som eier vannfallrettigheter, innsnevring av kretsen av mulige kjøpere omtalt ovenfor samt mulighet for å gi disse eierne tidsubegrenset konsesjon.

Den første forgjengeren til någjeldende lov var den såkalte panikkloven fra 1906 som var en midlertidig konsesjonslov som sterkt innskrenket muligheten for fritt erverv av vannfallrettigheter i Norge. Bakgrunnen for dette var den store interessen hos utenlandske kapitalinteresser for å kjøpe vannfallrettigheter fra lokale grunneiere.

Denne loven ble utvidet i 1909, før den i 1917 ble erstattet av industrikonsesjonsloven. Målet hele tiden var å sørge for at lokal kraftutbygging kom inn under nasjonal kontroll. 1917-loven fullførte etableringen av de mekanismene som skulle sikre dette, som tidsbegrensede konsesjoner, hjemfallsrett, konsesjonsavgifter og avståelse av konsesjonskraft.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg