Guinea, en nå lite brukt betegnelse på en del av den vestafrikanske kyst. I videste forstand brukes Guinea om kysten fra Kapp Verde i nord, langs Guineabukta til grensen mellom Angola og Namibia i sør, dvs. mellom 15° n.br. og 16° s.br. I snevrere forstand brukes Guinea bare om området nord for ekvator, og omfatter da Gambia, den sørlige delen av Senegal, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskysten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria og Kamerun.