Ruanda-Urundi, tidligere belgisk tilsynsområde i Øst-Afrika, mellom Kongo i vest, Tanganyika (nå Tanzania) i øst og Uganda i nord. Området var en del av tysk Øst-Afrika 1899–1917; fra 1919 belgisk mandatområde, 1946–62 forvaltningsområde under FN, administrert av Belgia som en del av Belgisk Kongo. Ved uavhengigheten 1962 ble Ruanda-Urundi delt i republikken Rwanda i nord og kongedømmet (siden 1966 republikken) Burundi i sør.