Bokhandel

Bokhandel er et firma som driver salg av bøker (sortimentsbokhandel). Som regel sørger forlag for produksjonen av bøkene, mens bokhandelen selger det ferdige produktet til publikum. I tillegg til bøker selger en bokhandel gjerne papirvarer, kontormateriell, formingsmateriell, leketøy, spill og liknende.Bokhandelens organisasjon følger i hovedsaken to systemer: det tyske og det fransk-engelske. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anders Neraal

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 58 artikler: