Bokhandel

Bokhandel, firma som driver detaljsalg av bøker (sortimentsbokhandel). Som regel besørger forlagene produksjonen av bøkene, og bokhandelen omsetter det ferdige produktet til publikum. I tillegg til bøker selger en bokhandel gjerne papirvarer, kontormateriell, fotoutstyr m.m.Bokhandelens organisasjon følger i hovedsaken to systemer: det tyske og det fransk-engelske. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anders Neraal

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 58 artikler: