Nettbokhandel, bokhandel som selger sine bøker via Internett. Bokomsetningen i Norge på Internett har økt betraktelig i de senere år, etter at de første tilløp til boksalg på nettet ble etablert i 1998. Blant de største norske nettbokhandlene er Bokkilden, Tanum, Norli nettbokhandel og Haugen Bok. En rekke utenlandske bokhandler satser også sterkt på boksalg over Internett. Amerikanske Amazon er størst i europeisk sammenheng.