Thorstein Lambrechts, født i Kråkstad, norsk bokhandler. Medeier i Aschehoug bokhandel og forlag 1888, overtok bokhandelen på Karl Johans gate da den ble utskilt i 1900 og drev den til 1928 da den ble kjøpt av Johan Grundt Tanum. Viseformann i Den norske Bokhandlerforening 1891–1903, formann 1903–19, foreningens første æresmedlem 1926. Under hans formannstid ble det kompliserte forholdet mellom foreningens forleggere og bokhandlere (sortimentere) bedre regulert ved at alle lovsaker fra 1914 skulle avgjøres av et representantskap med flertall av forleggere.