Bokavtalen (tidligere Bransjeavtalen) er en samarbeidsavtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen om fastpris på bøker. Avtalen har pågått siden 1960-tallet og vært mulig siden bransjen har fått unntak fra konkurranselovgivningen.

Bokavtalen gir Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening adgang til å inngå avtale om omsetning av bøker. Avtalen er et frivillig samarbeid mellom de to foreningene, og målsettingen er å bevare og utvikle norsk språk og litteratur.

Bokbransjen arbeidet gjennom lengre tid for å få innført en boklov, til erstatning for den gjeldende bokavtalen. Dette ville etter bransjens mening vært den beste måten å sikre høy kvalitet og mangfold i norsk litteratur. Kulturdepartementet har vært positiv til tanken om boklov, og 26. april 2013 la kulturminister Hadia Tajik fram forslag om en norsk boklov - Lov om omsetning av bøker (Boklov) - som ble vedtatt i Stortinget før sommerferien 2013. Ifølge departementet skulle loven bidra til "å fremme kultur og kunnskapsformidling og styrke norsk språk og skriftkultur."

Ved regjeringsskiftet i 2013 da Høyre og Fremskrittspartiet overtok regjeringsmakten, ble det imidlertid raskt klart at den nye regjeringen ville reversere Bokloven, men det ble gitt grønt lys for en fortsatt bokavtale.

Den nye Bokavtalen ble fremforhandlet av Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen, og ble godkjent av Regjeringen i mai 2014.  Bokavtalen er basert på unntaksforskrift fra konkurranseloven og den nye trer i kraft når den nåværende går ut 31. desember 2014.

Bokavtalen gjelder for omsetning av både skjønnlitteratur og faglitteratur. Den nye avtalen viderefører dagens avtale med en forpliktende fastprisordning for medlemmene i foreningen, både på papirbøker og e-bøker. Avtalen viderefører også litteraturabonnementsordninger og leverings- og skaffeplikt. Endringen avgrenser adgangen til å utlyse nye fastprisperioder for nye utgaver av samme bokversjon. E-bokutgaven får fripris når en pocketutgave blir lansert. Det blir også lagt bedre til rette for strømmetjenester.

Historikk

Bokavtalen ble tidligere kalt Bransjeavtalen. Siden 1962 har medlemmene i Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening hatt en tidsbegrenset og oppsigelig bransjeavtale som fastsetter regler for bokomsetningen i Norge; den avløste de tidligere samhandelsreglene i bokbransjen. Fra 2005 kalles avtalen Bokavtalen.

Som et unntak fra konkurranseloven måtte avtalen få særskilt godkjenning av myndighetene. Bransjeavtalens bestemmelser har vært endret en rekke ganger, og mange av de tidligere innskrenkningene for bokomsetning ble fjernet etterhvert. Avtalen har i perioder vært under press fra politikere og prismyndigheter, men både blant bokhandlere og forleggere har den hatt bred støtte; her har man ment at den sikrer bredden både i bokutgivelser og bokomsetning på nasjonalt nivå.

Avtalen som ble forhandlet frem i 1998 og gjort gjeldende fra 1. april 1999 og ut året 2004, ble forlenget ut april måned 2005. Ifølge denne avtalen kunne forlagene stadig fastsette samme utsalgspris over hele landet for alle typer bøker, men bare i utgivelsesåret samt det påfølgende kalenderår.

Det bærende prinsipp i Bokavtalen er fastpris på nye bøker. Fastpris innebærer at det er forlaget som fastsetter utsalgsprisen på nye bøker og ikke forhandleren. Fra 2005 gjelder den fastsatte prisen i bokens utgivelsesår og frem til 1. mai året etter,  men med generell mulighet til å gi 12,5 % kunderabatt, både for bokhandel og bokklubb.  Etter fastprisperiodens utløp gjelder fri pris.

Myndighetenes godtakelse av ordningen med fast pris har vært kulturpolitisk begrunnet. Både hensynet til forfatterne, forlagene, bokhandlene og forbrukerne har talt med i vurderingen.

Avtalen fra 1999 sikret bokhandlene fortsatt enerett til å omsette skolebøker, lærebøker og fagbøker. Men skjønnlitteratur, sakprosa, billigbøker og verker kunne heretter selges gjennom andre forhandlere, som dagligvarekjeder, bensinstasjoner m.m. For disse bokgruppene skulle all innkjøpsrabatt avtales mellom hver enkelt bokhandel eller bokhandelkjede og forlagene.

Forhandlingene om ny bransjeavtale 2003–04 ble svært vanskelige. Da de endte i brudd, ble det fra regjeringens side stilt krav om at en ny avtale måtte sikre fri prissetting av skolebøker og lærebøker, bortfall av bokhandlenes enerett på omsetningen av slike bøker, og rett til å gi rabatt på nye bøker i alle salgskanaler, ikke bare i bokklubber. Etter å ha gjenopptatt forhandlingene kom partene i november 2004 til enighet om en bransjeavtale som innfridde disse kravene.

Fra 2005 ble fastprisperioden på ny skjønnlitteratur, sakprosa og faglitteratur innskrenket til utgivelsesåret samt de 4 neste måneder, men med generell mulighet til å gi 12,5 % kunderabatt, både for bokhandel og bokklubb. Skolebøker, grunnskole og videregående skole ble ikke lenger med i avtalen.

Gjeldende bokavtale er fra desember 2010 (forskrift av 17. desember 2010 om unntak fra konkurranseloven1 § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker).

Det er bare foreningenes medlemmer, med tilhørende bokklubber, som er bundet av avtalen. Det er etter forskriften også tillatt for andre enn foreningenes medlemmer å sette fastpris på sine bøker. Også uorganiserte forlag har adgang til å fastsette bindende videresalgspriser.

Det er skjønnlitteratur, sakprosa, samt fagbøker for profesjonsstudier og lærebøker for høyere utdanning, i alle formater, som er omfattet av avtalen. Skolebøker er ikke omfattet av avtalen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.