Magnus Wogelius Feilberg var en norsk bokhandler. Feilberg kom til Norge 1839 og etablerte i 1843 i Oslo sammen med Jens Landmark, en forlags- og sortimentsbokhandel (Feilberg & Landmark). I 1851 var Feilberg med på å stifte Den norske Bokhandlerforening, hvor han var formann fra 1879 til 1886.