Seiling

Seiling er å drive en seilbåt eller et seilskip framover ved hjelp av vindens virkning på seil, rigg og skrog. Seiling kan også utøves med farkoster med hjul (landseiling, sandseiling) eller meier (isseiling). Også ski- og skøyteløpere kan benytte seil som fremkomstmiddel.En seilbåt blir drevet fram av krefter som utvikles av laminære vindstrømmer over seilenes le- og losider (aerodynamiske krefter) og av strømmens virkning på skroget. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Morten Jensen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 90 artikler:

D

  1. drake