Seilet på en seilbåt måles i kvadratmeter, og størrelsen utgjør seilarealet. Størrelsen på seilet er viktig for båtens fart, og i konkurranser er det regler for hvor stort seilareal en båt kan ha. For at utgangspunktet til utøverne skal være det samme, må alle seil ha likt seilareal.