Jolle er en liten seilbåt, vanligvis beregnet for én eller to personer og utstyrt med lett senkekjøl (senterbord) for å hindre avdrift. Eksempler på joller er finnjolle, europajolle, laser, optimistjolle og 470-jolle.