Ålefiske, foregår med ruser, teiner, line, lyster og ålekister under ålens utvandring fra ferskvann. Ålefiske blir drevet lite i Norge; den norske fangsten av ål har variert mellom 200–400 tonn årlig, hovedsakelig fra Skagerrakkysten. i 2007 var fangsten 281 tonn, i 2009 var den redusert til 69 tonn. Ålen er kritisk truet, hvilket innebærer at det er 50% sannsylighet for at den er utryddet innen 10 år. I 1978 passerte 121 818 ål en fiskefelle på vei opp elven Imsa i Rogaland, tall for 2007 var 100 ål.

To arter er aktuelle i oppdrett: europeisk ål (Anguilla anguilla) og japansk ål (Anguilla japonica), som oppdrettes i stor skala i Japan. Ål må ha relativt høy temperatur for å oppnå god vekst. I norske farvann er det nødvendig med oppvarming av vannet dersom man skal oppdrette ål. Det ble 1980–81 gjort forsøk med oppdrett av ål i Norge basert på utnyttelse av varmt spillvann fra industri, men forsøkene var økonomisk lite vellykket og ble innstilt. Faktum er at ingen har klart å få ål til å formere seg i fangenskap; ålen gyter kun i Sargassohavet. Det foregår et begrenset oppdrett av vill ål som er fanget og som fores opp til slakteklar størrelse.

I oktober 2008 leverte Fiskeridirektoratet en rapport om ål med forslag til fremtidig forvaltning av ål. Fiskeridirektoratet mener at det fremdeles skal være tillatt å fiske etter ål, mens Havforskningsinstituttet og Universitet i Oslo mener at ålen bør totalfredes for en periode på minst 15 år.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.