ålefiske

Ålefiske, fiske av ål, foregår med ruser, teiner, line, lyster og ålekister under ålens utvandring fra ferskvann. Siden 2009 har ålefiske vært forbudt i Norge, med unntak av et begrenset forskningsfiske. Historisk har ålefisket i Norge vært lite. Den høyeste registrerte årlige fangsten var i 1933 da det ble fisket 700 tonn ål. Fram til fiskeforbudet i 2009 varierte den norske fangsten av ål mellom 200–400 tonn årlig, hovedsakelig fra Skagerrakkysten.

Fra en kritisk truet til sårbar bestand

Ålebestanden har siden 1904 vært overvåket gjennom forskningsfangst med strandnot i Skagerrak, og fra 1975 gjennom registreringer fra en fiskefelle i elven Imsa i Rogaland. I strandnotfisket begynte fangstene å avta fra 1997, og i 2007 var fangsten null ål. I 1978 passerte 121 818 ål fiskefellen i Imsa på vei opp elven, tilsvarende tall for 2007 var 100 ål. Nedgangen i bestanden medførte at ål ble rødlistet som kritisk truet i Norge i 2006. Når en art klassifiseres som kritisk truet innebærer det at det er 50 prosent sannsynlighet for at den er utryddet innen 10 år.

I 2008 leverte Fiskeridirektoratet en rapport med forslag til framtidig forvaltning av ål. Rapporten resulterte i totalforbud mot fiske av ål i Norge fra 2009, men med åpning for forsøk-/forskningsfiske. En bedring i bestanden gjorde at ålen ved ny vurdering av Artsdatabanken i 2015 ble oppjustert fra kritisk truet til å bli klassifisert som sårbar i den norske rødlisten. Klassifiseringen som sårbar innebærer at arten anses å ha 10 prosent sannsynlighet for utdøing innen 100 år. Bestanden er fortsatt så lav at forbudet mot ålefiske i Norge er opprettholdt, men siden 2016 har det vært gjennomført et begrenset forskningsfiske. Den svake bestanden er årsak til at også ålefisket i EU er underlagt strenge reguleringer.

Oppdrett av ål

To arter er brukt i oppdrett: europeisk ål (Anguilla anguilla) og japansk ål (Anguilla japonica), som oppdrettes i stor skala i Japan. All oppdrett av ål er basert på villfanget ål. Ingen har så langt klart å få ål til å formere seg i fangenskap; ålen gyter kun i Sargassohavet.

Ål må også ha relativt høy temperatur for å oppnå god vekst. I Norge er det nødvendig med oppvarming av vannet dersom man skal oppdrette ål. I 1980–1981 ble det gjort forsøk med oppdrett av ål i Norge basert på utnyttelse av varmt spillvann fra industri, men forsøkene var økonomisk lite vellykket og ble innstilt.

Det var også forsøk med oppdrett av ål i Norge i 1990-årene uten særlig suksess. De biologiske begrensingene samt forbud mot fiske og import av glassål i Norge, gjør at åleoppdrett er lite aktuelt i Norge i dag.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg