Glassål er upigmentert åleyngel når den har antatt ålens form og begynner å vandre til kysten og opp i elver og bekker. Den er da bare 6–7 cm lang og nesten gjennomsiktig, derav navnet.