Faktaboks

Øystein Rottem
Født
1. februar 1946, øya Hemnskjel, Hitra kommune
Død
5. desember 2004, København
Virke
Litteraturviter og -kritiker
Familie

Foreldre: Sverre Bernhardsen Rottem (1921–) og syerske Solveig Terese Hassel (1921–2002).

Gift 1) 4.7.1969 med lektor Gerd Synnøve Vigeland (19.4.1946–), datter av sogneprest Sverre Rojahn Vigeland (1899–1983) og Johanna Maria Theil (1913–91), ekteskapet oppløst 1989; 2) 26.10.1991 med cand.scient. Bente Findling-Nielsen (24.6.1950–), datter av meierist Aage Nielsen (1916–) og kontorassistent Birthe Findling (1924–).

Halvnært sort-hvit foto av Rotttem soom ser rett inn i kamera. Rottem står i en buegang, iført maskinstrikket genser, han røyker en pipe som han også knuger i høyre hånd, hodet en aning framoverbøyd slik at han ser litt opp på oss.
Øystein Rottem avsluttet i 1998 storverket Norges litteraturhistorie, hvor han skrev de tre siste bindene om litteraturen etter andre verdenskrig.
Øystein Rottem i 1998
Av /NTB.

Øystein Rottem var en norsk litteraturkritiker, lærebokforfatter og litteraturforsker. Han var i de siste 20 årene av sin levetid Norges viktigste og mest autoritative litteraturkritiker. Rottem var ansatt ved Universitetet i Tromsø i 1977–1984 og ved Københavns Universitet i 1985–1991. Som forsker hadde han Knut Hamsun, kulturradikalisme og norsk etterkrigstid som spesialfelt. Han var forfatter av de tre siste bindene i Norges litteraturhistorie som dekker perioden 1945–1995 (utgitt i 1995–1998).

Bakgrunn

Rottem vokste opp som sønn av en enslig mor og kom til å tilbringe store deler av barndommen sammen med sine besteforeldre. Kontakten med de eldre generasjonene og oppveksten i et lite lokalsamfunn på trøndelagskysten var en kulturell og menneskelig ballast han med glede bar med seg gjennom resten av livet. Rottems menneskelige varme og sjenerøse væremåte var personlige kjennetegn som alle han kom i kontakt med, vil huske. Og Rottem hadde en svært stor krets av venner og bekjente.

Forskning og undervisning

Øystein Rottem studerte filologi ved Universitetet i Oslo og ble cand.philol. i 1976. De neste åtte årene var han tilknyttet Universitetet i Tromsø som stipendiat og amanuensis. I 1985–1991 innehadde han en stilling som norsklektor ved Københavns Universitet, og han ble boende i den danske hovedstaden livet ut, bare avbrutt av et gjesteprofessorat ved universitetet i Wien i 1991–1992.

Rottem produserte en lang rekke vitenskapelige artikler og avhandlinger. Særlig bør hans arbeider om Knut Hamsuns forfatterskap fremheves, fra hovedfagsoppgaven Knut Hamsuns Landstrykere. En ideologikritisk analyse (omarbeidet til bok 1978) via biografien Knut Hamsun. Guddommelig galskap (1998) til Hamsun og fantasiens triumf (2002). Rottem var en fremstående litteraturforsker og bidrog til en rekke antologier om moderne litteraturteori.

Lærebokforfatter

Samtidig var han en flittig lærebokforfatter, som skrev litteraturhistorier for både ungdomstrinnet og videregående skole.

Norges litteraturhistorie

Sin største leserkrets som litteraturhistoriker fikk nok Rottem med de tre bindene om norsk etterkrigslitteratur (1995–1998) som fullførte Harald og Edvard Beyers storverk Norges litteraturhistorie. Her forente Rottem på suverent vis akademikerens vitenskapelige tyngde med formidlerens journalistiske letthet, gjennom tre svært omfattende bind. Samtidig visste han at han stilte seg selv lagelig til for hogg ved å vurdere og klassifisere forfattere som fremdeles stod midt i sin tid.

Kulturradikalismen

Det var innenfor den modernistiske og mentalitetshistoriske tradisjonen at Rottem hentet sine viktigste impulser som litteraturviter. Han var også inspirert av en klassisk, psykoanalytisk lesning, noe som ikke minst viste seg i biografien Sigurd Hoel. Et nærbilde (1991). Her kunne Rottem for alvor ta i bruk sin levende interesse for den sterke kulturradikale tradisjonen i norsk og skandinavisk litteratur og åndsliv – en tradisjon han nok så seg selv som en naturlig viderefører av. Han var en typisk representant for sin generasjon, de såkalte sekstiåtterne, og deres kulturelle og politiske verdisyn, og forsto all litteratur i kontakt med sitt samfunn og sin samtid.

Litteraturkritiker

Rottem tilbrakte sine viktigste år som litteraturkritiker i Dagbladet. Han hadde tidligere praktisert faget med stor sikkerhet i både Ny Tid og Arbeiderbladet, men det var gjennom to tiår (fra 1984) i Dagbladets spalter at han ble et begrep, en referanse og en autoritet. Selv om han var fagperson til fingerspissene, var lesningen for ham også et dypt personlig anliggende, og dette gav hans litteraturanmeldelser et helt særlig preg, der menneskelig nærhet var kombinert med like deler intellektuell refleksjon. Under det han skrev, lå det alltid et sterkt ønske om å videreformidle sine opplevelser. Han kommuniserte med leseren, tok henne på alvor og inviterte henne med på sin egen erkjennelsesreise. Denne inkluderende rausheten er nok en viktig forklaring på den unike posisjonen Rottem fikk som litteraturformidler.

Reiselitteratur og kulturhistorie

Formidlingsgleden fikk han også tatt i bruk gjennom fire bøker i det sjangermessige grenselandet mellom litteraturhistorie, gastronomi og reiseguide som han utgav på 2000-tallet. Temaene strekker seg fra norske forfattere i kongens København via et litterært streiftog langs leia til Hurtigruta og tilbake til København, og kulturtradisjonen rundt de av byens restauranter som har spesialisert seg på den store danske «frokost». Disse siste bøkene er preget av faglig kunnskap og menneskelig klokskap – skarpt sanset, men lunt formidlet, akkurat som mannen selv.

Leksikon

Rottem var hovedmedarbeider for nyere bokmålslitteratur i Norsk biografisk leksikon 2 da han i begynnelsen av 2000-tallet ble rammet av kreft, og han fortsatte å levere forfatterbiografier like til han døde i desember 2004.

Han satt også i en årrekke som medlem av den norske juryen for Nordisk Råds litteraturpris.

Utgivelser

Bøker (et utvalg)

 • Knut Hamsuns Landstrykere. En ideologikritisk analyse, hovedoppgave, Universitetet i Oslo, 1976, bokutgave i 1978
 • Søkelys på Knut Hamsuns 90-års diktning, redaktør, 1979
 • 70-åra. Et tiår i norsk prosa, redaktør, 1982
 • Dialog. Litteraturantologi og litteraturhistorie for ungdomstrinnet, sammen med Elin Bonde og Bror Eivind Eriksen, fire bind, 1987–1989
 • Fantasiens tiår. Tekstens illusjoner og desillusjonens tekster. Et utvalg litteraturkritikk 1980–89, 1990
 • Sigurd Hoel. Et nærbilde, 1991
 • Litteraturhistorie for den videregående skolen, 1993, revidert utgave fra 1999
 • Impuls 1. Teoribok, sammen med Anne Lene Berge, Eli Lindtner Næss og Inger Marie Stein, 1994, revidert utgave i 1997
 • Norges litteraturhistorie, bind 6: Fra Brekke til Mehren 1945–1965, 1995
 • LystLesninger. Åtte essays om kjønn og identitet i norsk litteratur, 1996
 • Hamsuns liv i bilder, 1996
 • Norges litteraturhistorie, bind 7: Inn i medietidsalderen 1965–1980, 1997
 • Norges litteraturhistorie, bind 8: Vår egen tid 1980–1998, 1998
 • Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, medredaktør for perioden 1920–1945, hovedredaktører Trond Berg Eriksen og Egil Børre Johnsen, 1998
 • Spor. Teoribok VK I og VK II, sammen med Anne Lene Berge, 1998, revidert utgave i 2003
 • Knut Hamsun. Guddommelig galskap, 1998, revidert utgave i 2006
 • Vårt København. Norske forfattere i Kongens by, 2000, revidert utgave i 2003
 • Velbekomme – en smak av Norden, sammen med Ove Olsen, Morten Brun og Jette Frölich, 2001
 • Hurtigruta – en litterær reise, 2002
 • Hamsun og fantasiens triumf, 2002
 • Sild og snaps. 20 klassiske frokostrestauranter i København, 2003, dansk utgave samme år

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • N. M. Knutsen: «Øystein Rottem (1946–2004)», i Nordlit 17, Tromsø 2005, s. 3–10
 • M: Bartnæs: «Øystein Rottem om Pan: person og påvirkning», ibid., s. 65–84

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg