Egil Børre Johnsen, norsk lektor og forfatter. Dr.philos. 1995. Har bl.a. vært lektor ved Arendal gymnas 1966–73 og 1975–81, universitetslektor i Paris 1981–84, forsker fra 1990, leder av forskningsprosjektet Norsk Sakprosa 1994–96. Johnsen har skrevet en rekke lærebøker og fagbøker om litteratur, språk og skole, bl.a. Med Nordahl Rolfsens ord. En bok om skriftkultur (1987), Den skjulte litteraturen. En bok om lærebøker (1989), Skriften på pulten. Artiumsstilen i Norge 1880–1993 (1993), Den andre litteraturen. Hva sakprosa er (1995), Den stolte læreren (1995). Hovedredaktør av Vårt eget språk (3 bd., 1987) og Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995 (sm.m. T. Berg Eriksen, 2 bd., 1998). I 2003 utgav Johnsen Fola fola Blakken. En biografi om Nordahl Rolfsen