Öyvind Fahlström, svensk forfatter og kunstner, var fra 1961 lenge bosatt i New York. Hans litterære betydning er knyttet til konkretismen, som ble lansert av ham. I 1953 publiserte han manifestet HÄTILA RAGULPR PÅ FÅTSKLIABEN i tidsskriftet Odyssé. I 1966 ble det på ny utgitt sammen med noen dikt i Bord. Dikter 1952–55. Andre viktige programerklæringer kom i Bris (Rondo, nr. 2 1961) og Ta vara på världen (BLM, nr. 7 1966). I sin bildende kunst tok han inntrykk av happenings- og popkunst. I slutten av 1960-årene beveget han seg mer mot medier som film og teater og mot et politisk engasjement, f.eks. i «tonestemme»-collagen Den helige Torsten Nilsson (1968).