trafikkopplæring

Artikkelstart

Trafikkopplæring er en praktisk og teoretisk opplæring for anskaffelse eller fornyelse av førerett som må dokumenteres med førerkort.

Vegdirektoratet fastsetter læreplaner for trafikkopplæringen i hver førerkortklasse, med utgangspunkt i krav som er beskrevet i Forskrift om trafikkopplæring. Formålet er å skape et tryggere trafikkmiljø.

Førerkort

Førerkort er påkrevet dersom man skal føre motorvogn, med noen unntak for traktor og motorredskap. I tillegg til opplæring og godkjent prøve stiller førerkortforskriften krav til helse og vandel.

Som hovedregel er det ikke tillatt å øvingskjøre tidligere enn to år før man kan oppnå førerkort for den aktuelle kjøretøygruppen, og uansett ikke før fylte 15 år. Et unntak er øvelseskjøring med moped som skjer innen det offentlige skoleverket. Da kan man øvelseskjøre fra tiende klasse.

Obligatorisk opplæring

Deler av trafikkopplæringen er obligatorisk. Dette gjelder blant annet trafikalt grunnkurs, sikkerhetskurs på veg og bane, samt mørkekjøring. Ellers varierer hvilke deler som er obligatoriske etter hvilken førerkortklasse man skal ta. De obligatoriske delene må tas ved en godkjent trafikkskole, men også det offentlige skoleverket kan ha tilbud om trafikalt grunnkurs.

Med hjemmel i forskriften er det utarbeidet læreplaner for de forskjellige førerkortklasser som veiledning for trafikklærere og lignende. Læreplanene bruker begrepet «førerkompetanse» som en presisering av målet for undervisningen, uten at det står i motsetning til forskriftens begrep «trafikal kompetanse».

Føreropplæringen for alle førerkortklasser er bygget opp trinnvis:

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs gir en grunnleggende innføring i trafikk-og sikkerhetsforståelse. I trinn 1 er målene hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for alle de lette førerkortklassene. Det skal bidra til at eleven får en grunnleggende forståelse for hva førerrollen og førerdyktighet innebærer. Kurset omfatter blant annet førstehjelp og kunnskap om å være trafikant i mørket.

Trinn 2

I trinn 2 skal eleven lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter.

Trinn 3

I trinn 3 skal eleven lære trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø. Kunnskap om aktuelle bestemmelser i Vegtrafikkloven inngår.

Trinn 4

Målene i trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og selvinnsikt, slik som i trinn 1.

Privat opplæring med ledsager

Utenom de obligatoriske delene som må tas ved en godkjent trafikkskole, er det både anledning til, og fornuftig, å drive kjøreopplæring i privat regi. Det kreves da at eleven har en kvalifisert og lovlig ledsager. I motsetning til opplæring ved godkjent kjøreskole må slik opplæring være vederlagsfri. For å være ledsager må vedkommende være fylt 25 år og ha hatt førerkort for den aktuelle kjøretøygruppen uavbrutt i minst fem år. Den som har hatt sitt førerkort inndratt i en periode i løpet av de siste fem årene kan følgelig ikke være ledsager.

Ved kjøreopplæring er det kjørelæreren eller ledsageren som er fører av bilen og som, med visse forbehold, har det strafferettslige og erstatningsmessige ansvaret for kjøringen. Eleven kan likevel bli stilt til ansvar dersom han har opptrådt uaktsomt, kjørt i påvirket tilstand eller av andre grunner ikke kunne øvelseskjøre på trygg måte. (Se Vegtrafikklovens kapittel II, samt §§ 21, 22 og 22a.)

Lovverk

Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 § 28 gir Samferdselsdepartementet hjemmel til å gi nærmere regler om trafikkopplæringen. Disse som er utarbeidet av Vegdirektoratet finnes i «Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. av 01.10.2004 nr 1339» (trafikkopplæringsforskriften).

Her er det gitt bestemmelser om teoretisk og praktisk opplæring av personer som vil ta førerkort, kompetansebevis eller bevis for å ha gjennomgått annen bestemt trafikkopplæring.

1. januar 2005 ble det innført nye læreplaner for 16 førerkortklasser. De nye læreplanene for føreropplæringen i Norge bygger på et rammeverk kalt Goals for Driver Education (GDE matrisen).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg