Svingtråder, protoplasmatråder på svermesporene hos alger og algesopper. Det er ved hjelp av disse svingtrådene at svermesporene kan bevege seg i vannet. Svingtråder finnes også på de hannlige forplantningsceller (spermatozoidene) hos en rekke kryptogamer og hos noen få blomsterplanter. Se også flimmerhår.