Spermatozoider, betegnelse på hannlige, selvbevegelige kjønnsceller (gameter) når den hunnlige kjønnscellen er ubevegelig (eggcelle). Finnes hos alger, moser, karsporeplanter og en del nakenfrøede. Karakteristisk er at de er utstyrt med én eller mange cilier, trådaktige vedheng som ved hurtige bevegelser fører spermatozoiden fremover.