Syngespill, opera av lett og munter karakter med avvekslende sang og tale, oppstod i Tyskland omkring 1750. Berømte syngespill er Mozarts Bortførelsen fra Seraillet og Tryllefløyten. Betegnelsen syngespill brukes ofte synonymt med vaudeville.