Opera buffa, i Italia på 1700-tallet betegnelse for en opera med ofte løssluppen handling og komiske innslag, vekslende med pastorale idyller. I motsetning til den franske opéra-comique blir all tekst sunget. En av de tidligste representanter for opera buffa var Giovanni Battista Pergolesi med La serva padrona (1733).