Leverandør, person eller firma som har påtatt seg å yte eller utføre en leveranse av varer.