Analyse av et multispektralt eller hyperspektralt datasett.