HOOC(CHOH)4COOH, en toprotisk tetrahydroksisyre som oppstår ved oksidasjon av galaktose, laktose, dulcitol, gummiarter og planteslim med salpetersyre. Danner et hvitt, krystallinsk pulver med smeltepunkt ca. 210 °C som er meget tungt løselig i vann og alkohol. Kan lett overføres i furanforbindelser og har anvendelse i organisk syntese samt i noen utstrekning som erstatning for vinsyre.