Dulcitol, hvitt, krystallinsk stoff, smeltepunkt 188 °C, løselig i vann, tungt løselig i etanol. Har en relativt svak søtsmak. Finnes i planteriket, særlig i marimjelle- og spolebuskartene. Kan også fremstilles syntetisk ved reduksjon av galaktose. Dulcitol brukes i medisin og bakteriologi. Kjemisk er dulcitol en seksverdig alkohol (sukkeralkohol) med formelen C6H8(OH)6.