Skogrotter, gnagerslekt i musefamilien med 19 arter. De er rottestore dyr med mørk brungul rygg og lysere underside. Forekommer i fjellområder, ørkener og skogområder i Nord- og Mellom-Amerika. Også slektene Nelsonia og Hodomys, med én art hver, kalles skogrotter.