Kinnposer, sekkformede utbuktninger av munnslimhuden fra innsiden av kinnene nær kjevevinkelen hos noen pattedyr; tjener til midlertidig oppbevaring av føde for dyret selv eller for ungene. Dyrene fyller kinnposene ved hjelp av tungen og tømmer dem igjen med kinnets muskler eller ved trykk med forpotene. Kinnposer finnes hos nebbdyr, hos en rekke gnagere, f.eks. hamstere og kinnposerotter, og en del aper som bavianer og marekatter.