Kalsiumsilisider, forbindelser mellom kalsium og silisium med tilnærmet sammensetning Ca2Si, CaSi og CaSi2. Fremstilles ved krystallisasjon under avkjøling av kalsium- og silisiumholdige legeringer av egnet sammensetning. Rene kalsiumsilisider har ingen industriell anvendelse, men spesielt CaSi2 inngår i kalsiumholdige typer av ferrosilisium (kalsiumsilisium). Disse kan inneholde opptil 35 % kalsium, og anvendes til desoksidasjon av rustfritt stål, og til avsvovling av stål og spesielle støpejernskvaliteter.